awahlbom: (music)
Anders Wahlbom ([personal profile] awahlbom) wrote2012-12-02 11:42 pm

Snart har helgen v. 48 tagit slut

Jag har inget kul att säga idag. I stället kommer här en gammal låt med tanke på inte så mycket dagens datum som veckans nummer:Enligt legenden ska videon vara hopklippt från upphittade smalfilmer från ett födelsedagskalas, som vid närmare efterforskningar ska ha infallit just helgen vecka 48 1973.