awahlbom: (photo)
Anders Wahlbom ([personal profile] awahlbom) wrote2012-11-28 11:14 pm

[NaBloPoMo] Dag 28

Dagens begivenheter:

  • Kommen ca 20 meter utanför porten kände jag på snålblåsten och regnet, fick paraplyet hårt i huvudet av en häftig vindil, tänkte "bugger this for a game of soldiers", och tog bussen tre hållplatser till jobbet. Väl värt det.

  • Strax före lunch började det snöa.

  • Chefen för översättningsavdelningen i Finland slutar till årsskiftet. Vakansen är redan tillsatt via internrekrytering. Avhoppet kommer inte att påverka oss i Sverige.

  • Hämtade ut en nyframkallad rulle på fotobutiken i Kista. Kodak ColorPlus 200 verkar vara en riktigt trevlig allroundfärgfilm. Tänker skanna rullen imorgon eller så.

  • Middag i Kistagallerian med [livejournal.com profile] rosenmynta, följt av bakelse från Gateau hemma hos henne.IMG_1551

Så här såg det alltså ut i morse...