awahlbom: (music)
Anders Wahlbom ([personal profile] awahlbom) wrote2012-11-19 11:00 pm
Entry tags:

[NaBloPoMo] Dag 19: Fratello Metallo

[Korrigerad 20 november pga HTML-fel.]Ett tips via en god vän på Facebook. Tyvärr har broder Cesare lagt ifrån sig mikrofonen sedan videon spelades in, eftersom hårdrocken i längden inte gick att förena med munklivet.