awahlbom: (cyber)
Anders Wahlbom ([personal profile] awahlbom) wrote2012-11-18 11:13 pm
Entry tags:

[NaBloPoMo] Dag 18

Dagens aktivitet: [livejournal.com profile] rosenmynta och jag var på pajknytkalas, medförande en svamppaj, och åt paj tills magen stod i fyra hörn. (Mmmm pie.)

Sedan blev det just inte mycket mer gjort p.g.a. den resulterande pajkoman.