awahlbom: (music)
Anders Wahlbom ([personal profile] awahlbom) wrote2012-11-15 07:01 pm
Entry tags:

[NaBloPoMo] Dag 15: Orbital

Om bara några minuter ska jag dra iväg och se Orbital på Debaser Medis.

Jag hoppas innerligt de kör Doctor Who-temat som sista extranummer som de traditionellt gjort. Här är de tillsammans med Matt Smith på Glastonbury 2010: