awahlbom: (handklapp)
posted by [personal profile] awahlbom at 12:00am on 13/11/2012 under , , ,

I morse talade jag med min chef Katarina och bad om semester 11 och 14 januari, vilket hon beviljade utan tvekan. Sedan har jag hela dagen av någon obskyr anledning gått omkring och trallat "Düsseldorf, Düsseldorf":


Jag har redan börjat titta på spårvagnstidtabeller och "gått" sträckan från hotellet till Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen på Google Maps för att kolla ungefär hur lång tid det kan tänkas ta (med kombination av spårvagn och apostlahästar: ca 20 minuter). Just nu försöker jag uppskatta när man kan vara framme i Düsseldorf om vi landar på flygplatsen i Weeze, som Ryanair helt fräckt försöker kalla "Düsseldorf", 15.55. Direktbussen till Düsseldorf går med 2,5 timmars mellanrum, och jag känner inte för att vänta två timmar på nästa buss och riskera att missa konserten; hellre tar jag då taxi till Weezes järnvägsstation och tåget därifrån (avgång kvart över och kvart i varje timme, restid 1.07) till Düsseldorf Hbf, eller går ihop med några andra och tar stortaxi direkt till Düsseldorf (ca 25-30 € per vuxen). Kommer jag med 17.15 (inte omöjligt) är jag framme vid hotellet runt halv sju och hinner åtminstone ställa ifrån mig väskorna och byta tröja innan det är dags att ge sig av mot spårvagnen.

Det här är nästan den roligaste biten av resan: att sitta med kartor och tidtabeller och försöka få allt att gå ihop. (Efter vår resa tillsammans till Finncon tyckte [livejournal.com profile] rosenmynta att jag borde slå mig på reseledare som extraknäck.)

Det finns också en viss chans att jag far till Prag i maj tillsammans med mina föräldrar och eventuellt [livejournal.com profile] rosenmynta, men det är långtifrån spikat än. Det är ett halvår kvar, så mycket hinner hända på den tiden.

Mood:: 'happy' happy

Reply

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October

SunMonTueWedThuFriSat
            1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20 21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31